ناموجود
کتاب روزنامه‌نگاری شهروندی و دموکراسی اجتماعی شدن خبر در عصر رسانه‌های جدید
کد کالا: ۲۰۱۰۳۵

روزنامه‌نگاری شهروندی و دموکراسی اجتماعی شدن خبر در عصر رسانه‌های جدید

ناشر:

ثانیه

قیمت: ۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
هنوز امتیازی داده نشده