موجود
کتاب تفسیر موضوعی مواد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)
کد کالا: ۲۶۵۴۶

تفسیر موضوعی مواد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

نویسنده:

افشین خانی

قیمت: ۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
هنوز امتیازی داده نشده