انتشارات الگو

کتاب‌های انتشارات الگو

آشنایی با انواع کتاب‌های انتشارات الگو:

کتاب‌های سه بعدی

این کتاب‌ها بیشتر بر مبنای آموزش تدوین شده اند ولی در آنها، نمونه سوالات تستی نیز گنجانده شده است. سطح این کتاب ها، از متوسط شروع می‌شود و در بعضی مواقع نیز حتی تا سطح بالاتر از سطح کنکور نیز پیش می‌رود. اکثرا مولفان این کتاب ها، دبیران با سابقه و برتر مدارس برتر کشور هستند.

کتاب‌های جامع و تست

همانطور که از اسمشان پیداست، تمرکز بیشتر در این کتاب ها، روی گنجاندن تست‌های بسیار متنوع و مناسب برای دانش آموزان می‌باشد. در این کتاب ها، خلاقیت‌های قابل توجهی در طبقه بندی سوالات انجام شده است.

کتاب‌های موج آزمون

در این کتاب‌ها که از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردارند، تعداد زیادی آزمون از تمامی مباحث درس و با طبقه بندی‌های متفاوت فصل به فصل و پیش و پایه و طبقه بندی‌های موضوعی، قرار گرفته است. این سری کتاب‌های الگو، در دروس خاصی، بازار کتاب‌های جمع بندی را کاملا به خود اختصاص داده است و به فروش بسیار بالایی دست پیدا کرده است. بجز مواقع جمع بندی، از این کتاب‌ها می‌توان به عنوان مکملی برای کتاب‌های آموزش و تست نیز استفاده کرد.

کتاب‌های موضوعی

این کتاب ها، مناسب برای تمامی دانش آموزان در تمامی سطح‌های درسی گردآوری شده است. مشهور‌ترین آن ها، کتاب‌های موضوعی ادبیات الگو هستند که در مباحث مختلف ادبیات (آرایه ادبی – زبان فارسی – لغت و املا – قرابت معنایی و تاریخ ادبیات) چاپ شده اند که تقریبا اکثر بازار کتاب‌های ادبیات کنکور را به خود اختصاص داده اند. پس از الگو نیز انتشارات‌های دیگر نیز نمونه کتاب هایی را در درس ادبیات، مشابه با انتشارات الگو، به چاپ رسانیده اند.

کتاب‌های مدرسه غول ها

این سری کتاب ها، فقط در مقاطع ابتدایی چاپ می‌شوند. در آن ها، هدف اصلی، آموزش مباحث و دروس، قرار گرفته است.

کتاب‌های کرک و دیل

این کتاب ها، در مقاطع ابتدایی و همچنین مقاطع متوسطه اول چاپ شده اند. کتاب‌های کرک و دیل انتشارات الگو، برای آمادگی دانش آموزان برای امتحانات تیزهوشان، تالیف شده اند.

کتاب‌های پرفروش الگو

٪۲۰

قرابت معنایی جامع کنکور

۸۶۰۰۰ ۶۸۸۰۰ تومان
٪۲۰

دستور زبان فارسی

۳۹۰۰۰ ۳۱۲۰۰ تومان
٪۲۰

آرایه‌های ادبی

۵۳۰۰۰ ۴۲۴۰۰ تومان
٪۲۰

لغت و املا

۵۹۰۰۰ ۴۷۲۰۰ تومان
٪۲۰

تاریخ ادبیات کنکور + قلمروها

۳۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰ تومان
٪۲۰

جامع ریاضی + موج آزمون رشته تجربی جلد اول

۱۴۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ تومان
٪۲۰

موج آزمون شیمی پایه

۱۰۵۰۰۰ ۸۴۰۰۰ تومان
٪۲۰

زیست شناسی یازدهم نسل جدید جلد اول

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
٪۲۰

جامع ریاضی + موج آزمون رشته تجربی جلد دوم

۴۴۰۰۰ ۳۵۲۰۰ تومان
٪۲۰

زیپ دین و زندگی

۵۹۰۰۰ ۴۷۲۰۰ تومان
٪۲۰

موج آزمون زیست شناسی (نسل جدید)

۱۸۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰ تومان
٪۲۰

فیزیک یازدهم رشته تجربی تست

۹۶۰۰۰ ۷۶۸۰۰ تومان
٪۲۰

ادبیات فارسی جامع کنکور

۹۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۲۰

موج آزمون فیزیک دهم و یازدهم رشته تجربی

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
٪۲۰

زیست شناسی یازدهم نسل جدید جلد دوم

۶۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰ تومان
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

۶۹۰۰۰ ۵۵۲۰۰ تومان
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم جلد اول

۱۱۵۰۰۰ ۹۲۰۰۰ تومان
٪۲۰

فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد اول

۹۵۰۰۰ ۷۶۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید الگو