انتشارات الگو

کتاب‌های انتشارات الگو

آشنایی با انواع کتاب‌های انتشارات الگو:

کتاب‌های سه بعدی

این کتاب‌ها بیشتر بر مبنای آموزش تدوین شده اند ولی در آنها، نمونه سوالات تستی نیز گنجانده شده است. سطح این کتاب ها، از متوسط شروع می‌شود و در بعضی مواقع نیز حتی تا سطح بالاتر از سطح کنکور نیز پیش می‌رود. اکثرا مولفان این کتاب ها، دبیران با سابقه و برتر مدارس برتر کشور هستند.

کتاب‌های جامع و تست

همانطور که از اسمشان پیداست، تمرکز بیشتر در این کتاب ها، روی گنجاندن تست‌های بسیار متنوع و مناسب برای دانش آموزان می‌باشد. در این کتاب ها، خلاقیت‌های قابل توجهی در طبقه بندی سوالات انجام شده است.

کتاب‌های موج آزمون

در این کتاب‌ها که از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردارند، تعداد زیادی آزمون از تمامی مباحث درس و با طبقه بندی‌های متفاوت فصل به فصل و پیش و پایه و طبقه بندی‌های موضوعی، قرار گرفته است. این سری کتاب‌های الگو، در دروس خاصی، بازار کتاب‌های جمع بندی را کاملا به خود اختصاص داده است و به فروش بسیار بالایی دست پیدا کرده است. بجز مواقع جمع بندی، از این کتاب‌ها می‌توان به عنوان مکملی برای کتاب‌های آموزش و تست نیز استفاده کرد.

کتاب‌های موضوعی

این کتاب ها، مناسب برای تمامی دانش آموزان در تمامی سطح‌های درسی گردآوری شده است. مشهور‌ترین آن ها، کتاب‌های موضوعی ادبیات الگو هستند که در مباحث مختلف ادبیات (آرایه ادبی – زبان فارسی – لغت و املا – قرابت معنایی و تاریخ ادبیات) چاپ شده اند که تقریبا اکثر بازار کتاب‌های ادبیات کنکور را به خود اختصاص داده اند. پس از الگو نیز انتشارات‌های دیگر نیز نمونه کتاب هایی را در درس ادبیات، مشابه با انتشارات الگو، به چاپ رسانیده اند.

کتاب‌های مدرسه غول ها

این سری کتاب ها، فقط در مقاطع ابتدایی چاپ می‌شوند. در آن ها، هدف اصلی، آموزش مباحث و دروس، قرار گرفته است.

کتاب‌های کرک و دیل

این کتاب ها، در مقاطع ابتدایی و همچنین مقاطع متوسطه اول چاپ شده اند. کتاب‌های کرک و دیل انتشارات الگو، برای آمادگی دانش آموزان برای امتحانات تیزهوشان، تالیف شده اند.

کتاب‌های پرفروش الگو

قرابت معنایی جامع کنکور
٪۲۰

قرابت معنایی جامع کنکور

۷۹۰۰۰ ۶۳۲۰۰ تومان
لغت و املا
٪۲۰

لغت و املا

۵۱۰۰۰ ۴۰۸۰۰ تومان
دستور زبان فارسی
٪۲۰

دستور زبان فارسی

۳۸۰۰۰ ۳۰۴۰۰ تومان
زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد دوم
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد دوم

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
آرایه‌های ادبی
٪۲۰

آرایه‌های ادبی

۴۶۰۰۰ ۳۶۸۰۰ تومان
موج آزمون شیمی پایه
٪۲۰

موج آزمون شیمی پایه

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
موج آزمون شیمی دوازدهم
٪۲۰

موج آزمون شیمی دوازدهم

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
موج آزمون عربی
٪۲۰

موج آزمون عربی

۶۵۰۰۰ ۵۲۰۰۰ تومان
موج آزمون فیزیک دهم و یازدهم رشته تجربی
٪۲۰

موج آزمون فیزیک دهم و یازدهم رشته تجربی

۹۱۰۰۰ ۷۲۸۰۰ تومان
فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد اول
٪۲۰

فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد اول

۷۹۰۰۰ ۶۳۲۰۰ تومان
موج آزمون ریاضی تجربی
٪۲۰

موج آزمون ریاضی تجربی

۹۲۰۰۰ ۷۳۶۰۰ تومان
موج آزمون ادبیات فارسی
٪۲۰

موج آزمون ادبیات فارسی

۹۳۰۰۰ ۷۴۴۰۰ تومان
زیپ دین و زندگی
٪۲۰

زیپ دین و زندگی

۵۲۰۰۰ ۴۱۶۰۰ تومان
فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد دوم
٪۲۰

فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد دوم

۶۸۰۰۰ ۵۴۴۰۰ تومان
زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد اول
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد اول

۸۶۰۰۰ ۶۸۸۰۰ تومان
ریاضی دوازدهم رشته تجربی تست
٪۲۰

ریاضی دوازدهم رشته تجربی تست

۷۹۰۰۰ ۶۳۲۰۰ تومان
شیمی دوازدهم تست جلد دوم
٪۲۰

شیمی دوازدهم تست جلد دوم

۶۳۰۰۰ ۵۰۴۰۰ تومان
ریاضی دهم تست
٪۲۰

ریاضی دهم تست

۸۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید الگو