انتشارات الگو

کتاب‌های انتشارات الگو

آشنایی با انواع کتاب‌های انتشارات الگو:

کتاب‌های سه بعدی

این کتاب‌ها بیشتر بر مبنای آموزش تدوین شده اند ولی در آنها، نمونه سوالات تستی نیز گنجانده شده است. سطح این کتاب ها، از متوسط شروع می‌شود و در بعضی مواقع نیز حتی تا سطح بالاتر از سطح کنکور نیز پیش می‌رود. اکثرا مولفان این کتاب ها، دبیران با سابقه و برتر مدارس برتر کشور هستند.

کتاب‌های جامع و تست

همانطور که از اسمشان پیداست، تمرکز بیشتر در این کتاب ها، روی گنجاندن تست‌های بسیار متنوع و مناسب برای دانش آموزان می‌باشد. در این کتاب ها، خلاقیت‌های قابل توجهی در طبقه بندی سوالات انجام شده است.

کتاب‌های موج آزمون

در این کتاب‌ها که از کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردارند، تعداد زیادی آزمون از تمامی مباحث درس و با طبقه بندی‌های متفاوت فصل به فصل و پیش و پایه و طبقه بندی‌های موضوعی، قرار گرفته است. این سری کتاب‌های الگو، در دروس خاصی، بازار کتاب‌های جمع بندی را کاملا به خود اختصاص داده است و به فروش بسیار بالایی دست پیدا کرده است. بجز مواقع جمع بندی، از این کتاب‌ها می‌توان به عنوان مکملی برای کتاب‌های آموزش و تست نیز استفاده کرد.

کتاب‌های موضوعی

این کتاب ها، مناسب برای تمامی دانش آموزان در تمامی سطح‌های درسی گردآوری شده است. مشهور‌ترین آن ها، کتاب‌های موضوعی ادبیات الگو هستند که در مباحث مختلف ادبیات (آرایه ادبی – زبان فارسی – لغت و املا – قرابت معنایی و تاریخ ادبیات) چاپ شده اند که تقریبا اکثر بازار کتاب‌های ادبیات کنکور را به خود اختصاص داده اند. پس از الگو نیز انتشارات‌های دیگر نیز نمونه کتاب هایی را در درس ادبیات، مشابه با انتشارات الگو، به چاپ رسانیده اند.

کتاب‌های مدرسه غول ها

این سری کتاب ها، فقط در مقاطع ابتدایی چاپ می‌شوند. در آن ها، هدف اصلی، آموزش مباحث و دروس، قرار گرفته است.

کتاب‌های کرک و دیل

این کتاب ها، در مقاطع ابتدایی و همچنین مقاطع متوسطه اول چاپ شده اند. کتاب‌های کرک و دیل انتشارات الگو، برای آمادگی دانش آموزان برای امتحانات تیزهوشان، تالیف شده اند.

کتاب‌های پرفروش الگو

دستور زبان فارسی
٪۲۰

دستور زبان فارسی

۳۶۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
قرابت معنایی جامع کنکور
٪۲۰

قرابت معنایی جامع کنکور

۷۴۰۰۰ ۵۹۲۰۰ تومان
آرایه‌های ادبی
٪۲۰

آرایه‌های ادبی

۴۶۰۰۰ ۳۶۸۰۰ تومان
لغت و املا
٪۲۰

لغت و املا

۵۱۰۰۰ ۴۰۸۰۰ تومان
زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد اول
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد اول

۸۶۰۰۰ ۶۸۸۰۰ تومان
زیست شناسی یازدهم سه بعدی
٪۲۰

زیست شناسی یازدهم سه بعدی

۱۴۲۰۰۰ ۱۱۳۶۰۰ تومان
زیست شناسی دهم سه بعدی کنکور ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
٪۲۰

زیست شناسی دهم سه بعدی کنکور ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

۱۲۹۰۰۰ ۱۰۳۲۰۰ تومان
زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد دوم
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم سه بعدی جلد دوم

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
ادبیات فارسی یازدهم تست
٪۲۰

ادبیات فارسی یازدهم تست

۶۷۰۰۰ ۵۳۶۰۰ تومان
موج آزمون شیمی پایه
٪۲۰

موج آزمون شیمی پایه

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
موج آزمون شیمی دوازدهم
٪۲۰

موج آزمون شیمی دوازدهم

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
ادبیات فارسی جامع کنکور
٪۲۰

ادبیات فارسی جامع کنکور

۶۹۰۰۰ ۵۵۲۰۰ تومان
شیمی دوازدهم تست جلد دوم
٪۲۰

شیمی دوازدهم تست جلد دوم

۶۳۰۰۰ ۵۰۴۰۰ تومان
شیمی دوازدهم تست جلد اول
٪۲۰

شیمی دوازدهم تست جلد اول

۸۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ تومان
موج آزمون فیزیک دهم و یازدهم رشته تجربی
٪۲۰

موج آزمون فیزیک دهم و یازدهم رشته تجربی

۹۱۰۰۰ ۷۲۸۰۰ تومان
فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد دوم
٪۲۰

فیزیک دوازدهم جامع رشته تجربی جلد دوم

۶۸۰۰۰ ۵۴۴۰۰ تومان
ریاضی دوازدهم رشته تجربی سه بعدی
٪۲۰

ریاضی دوازدهم رشته تجربی سه بعدی

۹۸۰۰۰ ۷۸۴۰۰ تومان
عربی جامع کنکور تست
٪۲۰

عربی جامع کنکور تست

۷۶۰۰۰ ۶۰۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید الگو