انتشارات ساقی

کتاب‌های پرفروش ساقی

٪۱۰

لنز بازی

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

بیست کهن الگوی پیرنگ (و طرز ساخت آن)

۳۷۰۰۰ ۳۳۳۰۰ تومان
٪۱۰

کارگردانی مستند

۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰

تکنیک‌های فیلمنامه نویسی

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰

دستور زبان نما

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

تعمق در فیلم

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

آناتومی داستان

۸۱۰۰۰ ۷۲۹۰۰ تومان
٪۱۰

اسطوره سینما

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

مفاهیم و تکنیک‌های فیلم‌برداری

۳۷۰۰۰ ۳۳۳۰۰ تومان
٪۱۰

ترسیم فیلمنامه سریال‌های تلویزیونی: ساختار پایلوت سریال‌های درام

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

اهرم فشار و شکل‌گیری کنش دراماتیک: برای ادبیات، تئاتر و سینما

۲۶۵۰۰ ۲۳۸۵۰ تومان
٪۱۰

دوربین بازی

۵۷۰۰۰ ۵۱۳۰۰ تومان
٪۱۰

فیلم مستند

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای هنر مدرن (در اوایل قرن بیستم)

۴۰۰۰ ۳۶۰۰ تومان
٪۱۰

قصه‌گویی در فیلم مستند

۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰

نظریه‌های هنر

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

آناتومی فیلم

۴۳۰۰۰ ۳۸۷۰۰ تومان

کتاب‌های جدید ساقی