انتشارات ثانیه

کتاب‌های پرفروش ثانیه

٪۱۰

گزارش‌نویسی داستانی – روایی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

شیوه‌های جست‌وجو و جمع‌آوری اخبار در وب

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه روزنامه‌نگار شویم؟: به دنیای روزنامه‌نگاران خوش آمدید

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

گزارشگری برای روزنامه‌نگاران

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش روزنامه‌نگاری: چگونه یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای شویم

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

خبر و روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

مطالعات روزنامه‌نگاری

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

خبرنویسی پیشرفته به زبان ساده

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

مصاحبه با رسانه‌ها: آنچه مدیران باید بدانند

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰

ارتباطات بحران در رسانه‌های اجتماعی: راه و رسم مراقبت از شهرت و نجات از بحران در فضای مجازی

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

روزنامه‌نگاری آنلاین: مفاهیم و چالش‌ها

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

وبلاگ‌نویسی و روزنامه‌نگاری

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

خبرنگاری موبایلی: چگونه با موبایل یا تبلت یک گزارش خبری تهیه کنیم؟

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

نوشتن برای روزنامه‌نگاران

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

اخبار جعلی و اطلاعات فریبکارانه: چگونه با حقیقت خیالی و گمراهی رسانه‌ها در عصر پساحقیقت مقابله شود؟

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

روزنامه‌نگاری سایبر: جامعه اطلاعاتی و آزادی بیان

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

هنر حرف‌زدن: درباره فنون مصاحبه، مجری‌گری و سخنوری

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

واژه‌های کلیدی در روزنامه‌نگاری

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید ثانیه