انتشارات علوم ورزشی

کتاب‌های پرفروش علوم ورزشی

سرمایه‌گذاری برای مدیران ورزشی
٪۱۰

سرمایه‌گذاری برای مدیران ورزشی

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی، بیولوژی زانو، مکانیزم‌ها و درمان
٪۱۰

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی، بیولوژی زانو، مکانیزم‌ها و درمان

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
تمرینات نردبانی سرعت و چابکی
٪۱۰

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی
٪۱۰

تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی
٪۱۰

مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
فوتبال محکم
٪۱۰

فوتبال محکم

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
فارماکولوژی دوپینگ
٪۱۰

فارماکولوژی دوپینگ

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
فیزیولوژی ورزشی زنان ۲۰۱۵
٪۱۰

فیزیولوژی ورزشی زنان ۲۰۱۵

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
زمان‌بندی تمرین
٪۱۰

زمان‌بندی تمرین

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
آموزش جامع تکنیک‌های بدنسازی و فیتنس از مبتدی تا پیشرفته…
٪۱۰

آموزش جامع تکنیک‌های بدنسازی و فیتنس از مبتدی تا پیشرفته…

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
تمرینات معلق TRX
٪۱۰

تمرینات معلق TRX

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
اصول برنامه‌ریزی تمرین و فعالیت ورزشی
٪۱۰

اصول برنامه‌ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
راهنمای غذایی برای فوتبال
٪۱۰

راهنمای غذایی برای فوتبال

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران
٪۱۰

استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران

۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان
استراتژی بازاریابی ورزشی
٪۱۰

استراتژی بازاریابی ورزشی

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
آناتومی ماساژ
٪۱۰

آناتومی ماساژ

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
آناتومی حرکتی (با تکیه بر مفاهیم راه رفت، دویدن…)
٪۱۰

آناتومی حرکتی (با تکیه بر مفاهیم راه رفت، دویدن…)

۱۷۵۰۰ ۱۵۷۵۰ تومان
آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان
٪۱۰

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان

۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان

کتاب‌های جدید علوم ورزشی