مسعود جعفری

فارغ التحصیل مهندسی پلیمر دانشگاه امیر کبیر. 
مدال برنز المپیاد شیمی. 
مدارس: 
انرژی اتمی، کوشش (منطقه ۳). 
تالیفات با انتشارات الگو. 
۱-موج آزمون شیمی پیش. 
۲-موج آزمون شیمی پایه. 
۳-تست شیمی دهم. 
۴-تست شیمی یازدهم. 
۵-جمع بندی شیمی دهم. 
۶-المپیادهای شیمی مرحله اول. 

کتاب‌های پرفروش مسعود جعفری

کتاب‌های جدید مسعود جعفری