کتاب‌های پرفروش عمومی

کتاب‌های جدید عمومی

سلطنت ترس: نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی‌مان

سلطنت ترس: نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی‌مان

۴۹۲۰۰ ۴۹۲۰۰ تومان
کتاب راهنمای تکنیک بازیگری چخوف برای بازیگر

کتاب راهنمای تکنیک بازیگری چخوف برای بازیگر

۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ تومان
تاریخ فلسفه به اختصار: بررسی دویست مفهوم مهم فلسفی

تاریخ فلسفه به اختصار: بررسی دویست مفهوم مهم فلسفی

۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ تومان
داستان اجتماعی

داستان اجتماعی

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ تومان
زن در آینه

زن در آینه

۸۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰ تومان
دریاها تمساح دارند: (رمان)

دریاها تمساح دارند: (رمان)

۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ تومان
پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره رفت و ناپدید شد: رمان

پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره رفت و ناپدید شد: رمان

۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰ تومان
درمان شناختی – رفتاری اختلال اضطراب فراگیر: (راهنمای جلسه به جلسه برای فارغ‌التحصیلان روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی)

درمان شناختی – رفتاری اختلال اضطراب فراگیر: (راهنمای جلسه به جلسه برای فارغ‌التحصیلان روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی)

۳۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
من تنها زن صحنه بودم

من تنها زن صحنه بودم

۵۸۵۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
ریتم تفکر: هنر، ادبیات و موسیقی پس از مرلو- پونتی

ریتم تفکر: هنر، ادبیات و موسیقی پس از مرلو- پونتی

۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ تومان
ترحم

ترحم

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ تومان
چگونه اهداف خود را در زندگی مشخص کنید: سوالاتی اساسی برای کشف آن‌چه شما از زندگی‌تان می‌خواهید

چگونه اهداف خود را در زندگی مشخص کنید: سوالاتی اساسی برای کشف آن‌چه شما از زندگی‌تان می‌خواهید

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ تومان
واسازی دریدا و هنرهای بصری

واسازی دریدا و هنرهای بصری

۳۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
شنل قرمزی و بیتی گرگ کوچولو

شنل قرمزی و بیتی گرگ کوچولو

۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ تومان
نمایشنامه (۴) همدست‌ها

نمایشنامه (۴) همدست‌ها

۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ تومان
ادبیات کلاسیک (بی خانمان)

ادبیات کلاسیک (بی خانمان)

۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ تومان
مدل بلوغ مدیریت پروژهٔ سازمانی (OPM ۳)

مدل بلوغ مدیریت پروژهٔ سازمانی (OPM ۳)

۱۳۵۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
خرج می‌کنم

خرج می‌کنم

۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ تومان

کتاب‌های پرفروش کمک درسی

زبان انگلیسی جامع
٪۲۰

زبان انگلیسی جامع

۱۱۵۰۰۰ ۹۲۰۰۰ تومان
عربی جامع کنکور
٪۲۰

عربی جامع کنکور

۱۴۴۰۰۰ ۱۱۵۲۰۰ تومان
زیست شناسی دوازدهم تست
٪۲۰

زیست شناسی دوازدهم تست

۱۶۵۰۰۰ ۱۳۲۰۰۰ تومان
تناسب مفهومی و قرابت معنایی جامع کنکور
٪۲۰

تناسب مفهومی و قرابت معنایی جامع کنکور

۵۲۰۰۰ ۴۱۶۰۰ تومان
آرایه‌های ادبی
٪۲۰

آرایه‌های ادبی

۴۶۰۰۰ ۳۶۸۰۰ تومان
ریاضی تجربی جامع کنکور جلد اول
٪۲۰

ریاضی تجربی جامع کنکور جلد اول

۱۴۹۰۰۰ ۱۱۹۲۰۰ تومان
قرابت معنایی جامع کنکور
٪۲۰

قرابت معنایی جامع کنکور

۸۳۰۰۰ ۶۶۴۰۰ تومان
لغت و املا
٪۲۰

لغت و املا

۵۱۰۰۰ ۴۰۸۰۰ تومان
دور دنیا در ۴ ساعت رشته ریاضی جلد اول
٪۲۲

دور دنیا در ۴ ساعت رشته ریاضی جلد اول

۶۹۰۰۰ ۵۳۸۲۰ تومان
دستور زبان فارسی
٪۲۰

دستور زبان فارسی

۳۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰ تومان
زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید
٪۲۰

زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید

۱۱۷۰۰۰ ۹۳۶۰۰ تومان
پاسخ ریاضی رشته تجربی جامع کنکور
٪۲۰

پاسخ ریاضی رشته تجربی جامع کنکور

۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ تومان
دین و زندگی پایه کنکور دهم و یازدهم
٪۱۰

دین و زندگی پایه کنکور دهم و یازدهم

۷۹۰۰۰ ۷۱۱۰۰ تومان
شیمی دوازدهم تست
٪۲۰

شیمی دوازدهم تست

۱۵۹۰۰۰ ۱۲۷۲۰۰ تومان
شیمی دوازدهم تست جلد اول
٪۲۰

شیمی دوازدهم تست جلد اول

۱۴۶۰۰۰ ۱۱۶۸۰۰ تومان
عربی جامع کنکور
٪۲۰

عربی جامع کنکور

۱۳۹۰۰۰ ۱۱۱۲۰۰ تومان
شیمی دوازدهم تست جلد دوم
٪۲۰

شیمی دوازدهم تست جلد دوم

۱۳۵۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
دور دنیا در ۴ ساعت رشته انسانی جلد اول
٪۲۲

دور دنیا در ۴ ساعت رشته انسانی جلد اول

۸۹۰۰۰ ۶۹۴۲۰ تومان

کتاب‌های جدید کمک درسی

سرزمین دیکته‌ها (اول دبستان)
٪۱۰

سرزمین دیکته‌ها (اول دبستان)

۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
مجموعه جغد دانا (مسابقات علمی) پنجم دبستان
٪۱۰

مجموعه جغد دانا (مسابقات علمی) پنجم دبستان

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
شب به شب دیکتهٔ شب برای کلاس اولی‌ها (رقعی)
٪۱۰

شب به شب دیکتهٔ شب برای کلاس اولی‌ها (رقعی)

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
موج آزمون ریاضی رشته ریاضی جامع کنکور
٪۲۰

موج آزمون ریاضی رشته ریاضی جامع کنکور

۸۹۰۰۰ ۷۱۲۰۰ تومان
کار ریاضی دوم ابتدایی
٪۱۰

کار ریاضی دوم ابتدایی

۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
مجموعه شب به شب دیکتهٔ شب (برای کلاس اولی‌ها)
٪۱۰

مجموعه شب به شب دیکتهٔ شب (برای کلاس اولی‌ها)

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
شیمی پایه
٪۲۰

شیمی پایه

۱۴۴۰۰۰ ۱۱۵۲۰۰ تومان
عربی پایه کنکور دهم و یازدهم
٪۲۰

عربی پایه کنکور دهم و یازدهم

۱۱۴۰۰۰ ۹۱۲۰۰ تومان
کیف کتاب کلاس اولی آسان بخوان قصه‌های روان خوانی (۱۵جلدی)
٪۱۰

کیف کتاب کلاس اولی آسان بخوان قصه‌های روان خوانی (۱۵جلدی)

۸۷۰۰۰ ۷۸۳۰۰ تومان
خودم می‌خوانم ۶ فارسی آموز برای کلاس اولی‌ها سیب
٪۱۰

خودم می‌خوانم ۶ فارسی آموز برای کلاس اولی‌ها سیب

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
مسائل ریاضی ۱ و ۲ (کتاب‌های ریاضی مهاجر)
٪۱۰

مسائل ریاضی ۱ و ۲ (کتاب‌های ریاضی مهاجر)

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
عربی با بیان ساده و کلیدی به انضمام تست‌های طبقه بندی شده کنکور
٪۱۰

عربی با بیان ساده و کلیدی به انضمام تست‌های طبقه بندی شده کنکور

۳۰۰۰ ۲۷۰۰ تومان
زنگ حل مسئله ۸ همگام با ریاضیات کانگورو
٪۱۰

زنگ حل مسئله ۸ همگام با ریاضیات کانگورو

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
شیمی جامع کنکور جلد دوم
٪۲۰

شیمی جامع کنکور جلد دوم

۱۰۴۰۰۰ ۸۳۲۰۰ تومان
فیزیک ۳ ریاضی ویژه امتحان نهایی
٪۱۰

فیزیک ۳ ریاضی ویژه امتحان نهایی

۴۰۰۰ ۳۶۰۰ تومان
آموزش عربی یازدهم

آموزش عربی یازدهم

جمع بندی شیمی مفاهیم ۱۰۰ × ۳
٪۱۰

جمع بندی شیمی مفاهیم ۱۰۰ × ۳

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
دفترچه آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی
٪۱۰

دفترچه آزمون سراسری ۹۶ رشته ریاضی

۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان

کتابچی خرید کتاب، کمک درسی، زبان

فروشگاه اینترنتی کتابچی، پلتفرم خرید کتاب به همراه تخفیف های ویژه و امکان ارسال کتاب‌ها به سراسر کشور می‌باشد. کاربران می توانند هم از طریق وبسایت کتابچی و هم از طریق اپلیکیشن موبایل کتابچی، اقدام به جستجو و خرید کتاب مورد نظر خود نمایند.

از ویژگی‌های برتر کتابچی می‌توان به سرعت بالا در ارسال سفارشات، تخفیف‌های دوره ای ویژه، در دسترس بودن و آسودگی استفاده از وبسایت یا اپلیکیشن تلفن همراه و مهمتر از همه به دارا بودن طیف گسترده ای از کتاب های عمومی، کمک آموزشی و زبان از انتشارات‌های مربوطه اشاره کرد.

کتابچی تلاش می‌کند تا کنار هر کتاب اطلاعات و توضیحاتی در مورد کتاب آورده شود تا شما راحت‌تر بتوانید کتاب خود را انتخاب کنید. مثلا برای نمونه به کتاب ملت عشق و بیشعوری می‌توانیم اشاره کنیم.

شما می‌توانید به صفحه نویسنده محبوب خود(مثل الیف شافاک، رضا امیرخانی، جورج اورول) یا انتشاراتی که دوست دارید(مثل افق، ثالث، ققنوس) رفته و تمامی کتاب‌های آن‌ها را یکجا ببینید.

اگر به ژانر خاصی(زندگی نامه، فلسفه، روان‌شناسی) علاقه دارید می‌توانید به صفحه آن ژانر رفته و کتاب‌های موجود در آن ژانر را ببینید. در کتابچی برخی از کتاب‌های عمومی به زبان اصلی هم موجود هستند می‌توانید به صفحه کتب زبان اصلی رفته و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در زیر به گزیده ای از انتشارات و سری محصولات کمک درسی موجود در کتابچی اشاره می نماییم:
انتشارات گاج، سری کتاب های میکرو، دور دنیا در 4 ساعت، انتشارات خیلی سبز، سری کتاب های تست، ماجرای من و درسام و ...، انتشارات قلم چی، سری کتاب های آبی، زرد و ...، انتشارات الگو، سری کتاب های سه بعدی، موج آزمون و ...، انتشارات مهروماه، سری کتاب های لقمه، تست، جمع بندی و ... و بسیاری از دیگر انتشارات‌ها.

دانش آموزان در تمامی مقاطع و به خصوص دانش آموزان کنکوری و سال دوازدهم، به منظور کسب موفقیت در تمامی دروس خود مانند ریاضی، عربی، زبان انگلیسی، شیمی، زیست و ... می توانند از کتاب های کمک آموزشی موجود در کتابچی استفاده نمایند.