کتاب‌های پرفروش عمومی

کتاب‌های جدید عمومی

نایت ساید ۶ (تیزتر از دندان مار)

نایت ساید ۶ (تیزتر از دندان مار)

۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ تومان
شخصیت‌های دشوار: راهنمای عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب‌زای دیگران و شاید خود شما

شخصیت‌های دشوار: راهنمای عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب‌زای دیگران و شاید خود شما

۵۵۰۰۰ ۵۵۰۰۰ تومان
هنر درلحظه‌زندگی‌کردن: رهایی از اضطراب و دستیابی به روشی ساده‌تر و خوشایندتر برای زندگی

هنر درلحظه‌زندگی‌کردن: رهایی از اضطراب و دستیابی به روشی ساده‌تر و خوشایندتر برای زندگی

۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ تومان
دختران و نگرانی

دختران و نگرانی

۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ تومان
دختران و فضای مجازی: چگونه در فضای مجازی بچرخیم، افکارمان را به اشتراک بگذاریم، بازی کنیم و امنیت خود را به طور کامل حفظ کنیم

دختران و فضای مجازی: چگونه در فضای مجازی بچرخیم، افکارمان را به اشتراک بگذاریم، بازی کنیم و امنیت خود را به طور کامل حفظ کنیم

۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ تومان
استراتژی بازاریابی دیجیتال: روشی کامل و یکپارچه برای بازاریابی آنلاین

استراتژی بازاریابی دیجیتال: روشی کامل و یکپارچه برای بازاریابی آنلاین

۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ تومان
نگاه و نقاشی: منطق نگاه خیره

نگاه و نقاشی: منطق نگاه خیره

۶۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰ تومان
وقتی تو را از دست دادم

وقتی تو را از دست دادم

۶۶۰۰۰ ۶۶۰۰۰ تومان
در جستجوی زمان از دست‌رفته: در سایه دوشیزگان شکوفا

در جستجوی زمان از دست‌رفته: در سایه دوشیزگان شکوفا

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ تومان
تابستانی به رنگ اقیانوس

تابستانی به رنگ اقیانوس

۴۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰ تومان
در جستجوی زمان از دست‌رفته (نام جاها: نام)

در جستجوی زمان از دست‌رفته (نام جاها: نام)

۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ تومان
فرهنگ و زندگی روزمره

فرهنگ و زندگی روزمره

۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ تومان
فرزند نامیب

فرزند نامیب

۲۲۰۰۰ ۲۲۰۰۰ تومان
این داستان هانسل و گرتل نیست!

این داستان هانسل و گرتل نیست!

۲۹۰۰۰ ۲۹۰۰۰ تومان
نبردهای جنگ جهانی دوم (۱)

نبردهای جنگ جهانی دوم (۱)

۶۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ تومان
رایش سوم (جلد اول)

رایش سوم (جلد اول)

۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ تومان
رایش سوم (جلد دوم)

رایش سوم (جلد دوم)

۴۱۰۰۰ ۴۱۰۰۰ تومان
میشل اوباما شدن ۱

میشل اوباما شدن ۱

۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان

کتاب‌های پرفروش کمک درسی

دور دنیا در ۴ ساعت عمومی جلد اول
٪۲۲

دور دنیا در ۴ ساعت عمومی جلد اول

۹۹۰۰۰ ۷۷۲۲۰ تومان
دور دنیا در ۴ ساعت عمومی جلد دوم گاج
٪۲۲

دور دنیا در ۴ ساعت عمومی جلد دوم گاج

۹۵۰۰۰ ۷۴۱۰۰ تومان
زبان انگلیسی جامع
٪۲۰

زبان انگلیسی جامع

۸۸۰۰۰ ۷۰۴۰۰ تومان
دور دنیا در ۴ ساعت رشته تجربی جلد اول
٪۲۲

دور دنیا در ۴ ساعت رشته تجربی جلد اول

۸۵۰۰۰ ۶۶۳۰۰ تومان
دور دنیا در ۴ ساعت رشته تجربی جلد دوم
٪۲۲

دور دنیا در ۴ ساعت رشته تجربی جلد دوم

۱۱۵۰۰۰ ۸۹۷۰۰ تومان
موج آزمون زیست شناسی
٪۲۰

موج آزمون زیست شناسی

۴۹۰۰۰ ۳۹۲۰۰ تومان
موج آزمون شیمی پایه
٪۲۰

موج آزمون شیمی پایه

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
پاسخ چند کنکور رشته تجربی جلد دوم
٪۲۰

پاسخ چند کنکور رشته تجربی جلد دوم

۹۵۰۰۰ ۷۶۰۰۰ تومان
تناسب مفهومی و قرابت معنایی کنکور ۹۹
٪۲۰

تناسب مفهومی و قرابت معنایی کنکور ۹۹

۴۸۰۰۰ ۳۸۴۰۰ تومان
چند کنکور رشته تجربی جلد اول
٪۲۰

چند کنکور رشته تجربی جلد اول

۸۷۰۰۰ ۶۹۶۰۰ تومان
موج آزمون شیمی دوازدهم
٪۲۰

موج آزمون شیمی دوازدهم

۹۹۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
فصل آزمون فیزیک کنکور رشته تجربی
٪۲۰

فصل آزمون فیزیک کنکور رشته تجربی

۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ تومان
آزمون زیست شناسی کنکور
٪۲۰

آزمون زیست شناسی کنکور

۷۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰ تومان
موج آزمون ادبیات فارسی
٪۲۰

موج آزمون ادبیات فارسی

۹۳۰۰۰ ۷۴۴۰۰ تومان
دستور زبان فارسی
٪۲۰

دستور زبان فارسی

۳۸۰۰۰ ۳۰۴۰۰ تومان
فصل آزمون شیمی کنکور
٪۲۰

فصل آزمون شیمی کنکور

۸۲۰۰۰ ۶۵۶۰۰ تومان
دستور زبان فارسی نظام جدید
٪۲۰

دستور زبان فارسی نظام جدید

۳۸۰۰۰ ۳۰۴۰۰ تومان
موج آزمون دین و زندگی
٪۲۰

موج آزمون دین و زندگی

۷۱۰۰۰ ۵۶۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کمک درسی

زیست شناسی گیاهی دهم پروبیوتیک

زیست شناسی گیاهی دهم پروبیوتیک

۶۲۰۰۰ ۶۲۰۰۰ تومان
استراتژی حل سوالات کنکور ۹۹

استراتژی حل سوالات کنکور ۹۹

۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ تومان
آزمون سراسری ۹۸ تجربی نظام جدید

آزمون سراسری ۹۸ تجربی نظام جدید

۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ تومان
سیر تا پیاز علوم نهم

سیر تا پیاز علوم نهم

۱۱۵۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰ تومان
کنکوریوم دروس عمومی جلد اول
٪۱۰

کنکوریوم دروس عمومی جلد اول

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
پاسخ کنکوریوم دروس عمومی
٪۱۰

پاسخ کنکوریوم دروس عمومی

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
زیست شناسی ترکیبی کنکور

زیست شناسی ترکیبی کنکور

۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ تومان
چله نشینی با متن عربی
٪۱۰

چله نشینی با متن عربی

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
خط ویژه زیست شناسی دوازدهم

خط ویژه زیست شناسی دوازدهم

۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ تومان
درس نخون

درس نخون

۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ تومان
پیک فیزیک شماره چهارم دینامیک
٪۱۰

پیک فیزیک شماره چهارم دینامیک

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
فانتوم زیست شناسی یازدهم جلد دوم
٪۱۰

فانتوم زیست شناسی یازدهم جلد دوم

۸۳۰۰۰ ۷۴۷۰۰ تومان
فانتوم زیست شناسی دهم جلد دوم
٪۱۰

فانتوم زیست شناسی دهم جلد دوم

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
جغرافیا جامع کنکور
٪۱۰

جغرافیا جامع کنکور

۷۹۰۰۰ ۷۱۱۰۰ تومان
جزوه مغز ریاضی
٪۱۰

جزوه مغز ریاضی

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
پاسخ برگ پلاس
٪۱۰

پاسخ برگ پلاس

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
۱۴ کتاب جامع کنکور انسانی میکرو جلد (۲)
٪۲۲

۱۴ کتاب جامع کنکور انسانی میکرو جلد (۲)

۷۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
۱۴ کتاب جامع کنکور انسانی میکرو جلد (۱)
٪۲۲

۱۴ کتاب جامع کنکور انسانی میکرو جلد (۱)

۱۷۵۰۰۰ ۱۳۶۵۰۰ تومان

کتابچی خرید کتاب، کمک درسی، زبان

فروشگاه اینترنتی کتابچی، پلتفرم خرید کتاب به همراه تخفیف های ویژه و امکان ارسال کتاب‌ها به سراسر کشور می‌باشد. کاربران می توانند هم از طریق وبسایت کتابچی و هم از طریق اپلیکیشن موبایل کتابچی، اقدام به جستجو و خرید کتاب مورد نظر خود نمایند.

از ویژگی‌های برتر کتابچی می‌توان به سرعت بالا در ارسال سفارشات، تخفیف‌های دوره ای ویژه، در دسترس بودن و آسودگی استفاده از وبسایت یا اپلیکیشن تلفن همراه و مهمتر از همه به دارا بودن طیف گسترده ای از کتاب های عمومی، کمک آموزشی و زبان از انتشارات‌های مربوطه اشاره کرد.

کتابچی تلاش می‌کند تا کنار هر کتاب اطلاعات و توضیحاتی در مورد کتاب آورده شود تا شما راحت‌تر بتوانید کتاب خود را انتخاب کنید. مثلا برای نمونه به کتاب ملت عشق و بیشعوری می‌توانیم اشاره کنیم.

شما می‌توانید به صفحه نویسنده محبوب خود(مثل الیف شافاک، رضا امیرخانی، جورج اورول) یا انتشاراتی که دوست دارید(مثل افق، ثالث، ققنوس) رفته و تمامی کتاب‌های آن‌ها را یکجا ببینید.

اگر به ژانر خاصی(زندگی نامه، فلسفه، روان‌شناسی) علاقه دارید می‌توانید به صفحه آن ژانر رفته و کتاب‌های موجود در آن ژانر را ببینید. در کتابچی برخی از کتاب‌های عمومی به زبان اصلی هم موجود هستند می‌توانید به صفحه کتب زبان اصلی رفته و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در زیر به گزیده ای از انتشارات و سری محصولات کمک درسی موجود در کتابچی اشاره می نماییم:
انتشارات گاج، سری کتاب های میکرو، دور دنیا در 4 ساعت، انتشارات خیلی سبز، سری کتاب های تست، ماجرای من و درسام و ...، انتشارات قلم چی، سری کتاب های آبی، زرد و ...، انتشارات الگو، سری کتاب های سه بعدی، موج آزمون و ...، انتشارات مهروماه، سری کتاب های لقمه، تست، جمع بندی و ... و بسیاری از دیگر انتشارات‌ها.

دانش آموزان در تمامی مقاطع و به خصوص دانش آموزان کنکوری و سال دوازدهم، به منظور کسب موفقیت در تمامی دروس خود مانند ریاضی، عربی، زبان انگلیسی، شیمی، زیست و ... می توانند از کتاب های کمک آموزشی موجود در کتابچی استفاده نمایند.