موجود
کتاب مبانی فقهی جرم‌انگاری درحوزه مباحات شرعی با تطبیق برمیراث فرهنگی
کد کالا: ۱۹۷۹۷

مبانی فقهی جرم‌انگاری درحوزه مباحات شرعی با تطبیق برمیراث فرهنگی

نویسنده:

سیدمحسن فتاحی

قیمت: ۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
هنوز امتیازی داده نشده