انتشارات بامداد کتاب

کتاب‌های پرفروش بامداد کتاب

٪۱۰

تمرینات انعطاف‌پذیری کل بدن

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

حقوق و اخلاق ورزشی

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مربیگری فوتبال

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

مربیگری فوتبال در رده نوجوانان

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهداشت و ورزش

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی

۷۹۰۰۰ ۷۱۱۰۰ تومان
٪۱۰

اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

مقدمات آناتومی انسان: ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰

۱۲۰ تمرین فوتبال

۵۹۰۰۰ ۵۳۱۰۰ تومان
٪۱۰

آنالیز فوتبال و تدارک مسابقه

۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰

۵۰۰حرکت TRX برنامه‌ها، روش‌ها و اصول تمرینات

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

اصول رفتار حرکتی

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

فیزیک در ورزش

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

راهبردهای تغذیه‌ای در فعالیتهای ورزشی و کنترل وزن

۹۹۰۰۰ ۸۹۱۰۰ تومان
٪۱۰

مبانی جامعه شناسی در ورزش

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

تیراندازی با کمان

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

روانشناسی ورزشی «راهنمای مربیان»

۹۹۰۰۰ ۸۹۱۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ وپنگ

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید بامداد کتاب