انتشارات اریش

کتاب‌های پرفروش اریش

٪۱۰

دیدار با شاعران

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

داستان‌هایی با عطر چای

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

داستانهایی با عطر قهوه

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

زندگی سه باره آنتیگونه: (نمایشنامه) با مقدمه‌ای بر شناخت آنتیگونه نزد هگل و لاکان

۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰

بیست دقیقه خوشبخت (مجموعه داستان کوتاه)

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

شهر فرنگ

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

دینداری خوب

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

قلب قرآن

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

پاشویه (کاریکلماتور)

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

دیدار با آقای آبی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

اظهارنامه‌ها

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

صدها احساس نهفته

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

آژاکس و یک نمایشنامه دیگر

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مرغ دریایی به عقب پرواز می‌کند

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

چه گه‌وارا Che Guevara (و یک نمایشنامه دیگر

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مهارت‌های شفاهی زبان

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

همواره در بزنگاه به هم رسیده‌ایم

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

پانسیون

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید اریش