انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب‌های پرفروش علمی و فرهنگی

٪۱۰

جامعه‌شناسی کنش محیط زیستی: تفکیک پسماندهای خانگی از مبدأ

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

بچه چمدانی

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

روباه توی تاریکی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

خلال‌دندون روبان صورتی

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

زمین انسان‌ها

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ فلسفه

۶۳۰۰۰ ۵۶۷۰۰ تومان
٪۱۰

شوپنهاور

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی

۷۴۰۰۰ ۶۶۶۰۰ تومان
٪۱۰

پساکلان‌شهر: مطالعات منطقه‌ای شهرها و مناطق

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

قصص‌الانبیاء

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

بخارا دستاورد قرون وسطی

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

نقد مضمونی؛ آرا، اندیشه‌ها و روش‌شناسی ژرژ پوله: درک مقوله‌های زمان و مکان

۳۵۰۰ ۳۱۵۰ تومان
٪۱۰

عوارف‌المعارف

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

شرح فصوص‌الحکمه

۴۵۰۰ ۴۰۵۰ تومان
٪۱۰

بی‌خانمانی و سیاست‌گذاری اجتماعی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

کشتن مرغ مینا

۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰

فلسفه سیاسی (از کتاب فهم فلسفه)

۵۵۰۰ ۴۹۵۰ تومان
٪۱۰

دیوان عطار

۴۳۰۰۰ ۳۸۷۰۰ تومان

کتاب‌های جدید علمی و فرهنگی