انتشارات نوآوران سینا

کتاب‌های پرفروش نوآوران سینا

٪۱۰

داستان‌های شبانه برای دختران بلندپرواز ۲

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

داستان‌های شبانه برای دختران بلند پرواز (۱)

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

کتاب‌فروشی

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

۱۰۱ ایده بازاریابی برای تولیدکنندگان و فروشندگان اطلاعات

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

زندگینامه جذاب ۵ + ۲۱ کارآفرین ایرانی

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

صبح جادویی برای فروشندگان حرفه‌ای

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

صبح جادویی برای میلیونرها

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

کسب و کار در مسیر گوگل

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

شعله‌های اشتیاق

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

صبح جادویی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

درآمدهای پنهان: با تکنیک اثر یخ، پول مقاوم و مخفی را استخراج کنید

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

صبح جادویی برای نویسندگان

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

آگهی استخدام نقش اول زندگی

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

بازاریابی ویروسی و شبکه‌های اجتماعی: بازاریابی و تبلیغات رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

به سوی انگلیسی با ۵۰ درس کلیدی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

استارتاپی‌ها آقای عباسی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

۲۸ افزونه ماربردی وردپرس

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

کتاب نویسی حرفه‌ای (۲۰ نکته اصلی و کاربردی)

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نوآوران سینا