انتشارات طراح

کتاب‌های پرفروش طراح

٪۱۰

اصول طراحی روشنایی بیرونی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ فنی و مهندسی سه زبانه فارسی- آلمانی- انگلیسی= ‭Technical Dictionary English- Germany- Persian

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ جوشکاری و بازرسی جوش= Welding & inspection dictionary

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

راهنمای مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، اصول و کاربردهای صنعتی

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

دنیای علائم به کمک علائم تصویری

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ مهندسی مکانیک ساخت و تولید تصویری-تشریحی

۸۸۰۰۰ ۷۹۲۰۰ تومان
٪۱۰

مرجع کامل تکنولوژی سیمان تولید و کاربرد

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

ابعاد انسانی (زنان و مردان) فاکتورهای انسانی در طراحی

۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰

جدول انطباقات و تلرانس‌های ISO برای اندازه نامی از 500mm - ۱ طبق DIN EN ISO ۲۸۶

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

تست مقاومت عایقی: تست‌های الکتریکال پس از نصب

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

فرآیندهای تولید مرجع کامل تصویری و تشریحی

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

براده برداری تئوری – عملی

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید طراح