بابک سادات

کتاب‌های بابک سادات
تاریخ تولد: ۶۱/۰۳/۰۲
تحصیلات: کارشناسی ارشد رشته مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تالیفات: کتاب‌های ریاضی تجربی انتشارات تخته سیاه و دی وی دی‌های آموزشی
سابقه تدریس: بیش از ۱۰ سال

کتاب‌های پرفروش بابک سادات

کتاب‌های جدید بابک سادات